23/3/2023, Η χαρά δια του Σταυρού, π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος