29/3/2023, Η Ελληνική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα του Δυτικού πολιτισμού, Ζάκ Μπουσάρ