6/3/2023, Δώσε μου καιρό μετανοίας, Δημήτρης Μαυρόπουλος