30/4/2023, Ο Αλιβάνιστος, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη