24/5/2023, Μόνο με την αποδοχή αλλάζει ο άνθρωπος, π. Βαρνάβας Γιάγκου