26/5/2023, Σε μοναστήρι αλαργινό, Ιερά Μονή Κουδουμά