5/5/2023, Μέσα από τους ανθρώπους βοηθάει ο Θεός τους ανθρώπους, γέρων Νίκων