Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννην σε Μετάφραση

 Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννην σε Μετάφραση • Αντικρουόμενες απόψεις για τον Ιησού (Κεφ. 7)
 • Συγχωρεί αμαρτωλούς και αποκαλύπτεται ως Φώς του κόσμου (Κεφ. 8)
 • Συγκλονιστική θεραπεία εκ γενετής τυφλού (Κεφ. 9)
 • Ο Χριστός ως καλός ποιμένας των προβάτων και προσπάθεια λιθοβολισμού του. (Κεφ. 10)
 • Η Ανάσταση του Λαζάρου & απόφαση θανάτωσης του (Κεφ. 11)
 • Χρίση του Ιησού με μύρο, θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα & προφητεία για την Σταύρωση του (Κεφ. 12)
 • Ο Κύριος πλένει τα πόδια των μαθητών του & προλέγει την προδοσία του Ιούδα & την άρνηση του Πέτρου (Κεφ. 13)
 • Εγώ είμαι η όδος αληθινή & η ζωή. Όποιος ενώνεται με εμένα, ενώνεται με τον Πατέρα. (Κεφ. 14)
 • Ο Χριστός το αληθινό αμπέλι. "Εσείς είστε φίλοι μου αν κάνετε όσα σας παραγγέλω" (Κεφ. 15)
 • Όταν φύγω θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα. Οι λύπες & οι δυσκολίες θα μεταβληθούν σε χαρά. (Κεφ. 16)
 • Η προσευχή του Ιησού  στον Πατέρα Του & η αγωνία του για τους πιστούς (Κεφ. 17)
 • Η  σύλληψη του Ιησού και η δίκη Του (Κεφ. 18)
 • -Ορίστε ο Άνθρωπος (Πιλάτος), - Θανάτωσε Τον, Σταύρωσε Τον (Λαός). Σταύρωση, Θάνατος Ενταφιασμός (Κεφ. 19)
 • Άδειος Τάφος & Εμφανίσεις του Αναστημένου Ιησού (Κεφ. 20)
 • Ο Αναστημένος Χριστός κάνει θαύματα & ρωτά τον Πέτρο 3 φορές αν τον αγαπά (Κεφ. 21)