16/6/2023, Ο τόπος μας είναι κλειστός, Μαρκόπουλος - Σεφέρης