25/6/2023, Η πρόνοια του Θεού, π. Ανανίας Κουστένης