6/6/2023, Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, π. Ανανίας Κουστένης