22/7/2023, Όταν ταξιδεύουμε, Στάρετς Σέργιος

Όταν ταξιδεύουμε


Όταν ταξιδεύουμε, να προσπαθούμε να ωφελούμαστε πνευματικά, βλέποντας τα πράγματα από την καλή τους πλευρά. Να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να ασχολείται με την κακή τους πλευρά, ούτε να τα κρίνουμε με βάση αυτήν. Να είμαστε σαν τις μέλισσες που ψάχνουν να βρουν το καλό όπου και αν πηγαίνουν, και όχι σαν τις μύγες που κάθονται πάνω στις βρωμιές. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο, γιατί η κακή πλευρά των πραγμάτων είναι πιο φανερή και πιο έντονη. Άν, όμως, εμείς δεν συγκρατούμε παρά μόνο την κακή πλευρά, αυτό φανερώνει ότι κατά βάθος ενδιαφερόμαστε περισσότερο γι' αυτή την πλευρά των πραγμάτων παρά για την καλή.Πηγή: Στάρετς Σέργιος, Jean-Claude Larchet, εκδ. Ακρίτας