21/9/2023, Βεβαιότητα και Χριστός, π. Πορφύριος Φραγκάκος