19/10/2023, Λόγοι ασκητικοί του Αββά Ισααάκ του Σύρου, π. Βασίλειος Γοντικάκης