19/11/2023, Επι σοι Παρθένε Κόρη - Ποίημα Αγίου Νεκταρίου