26/12/2023, Χριστούγεννα μέσα από τους νεοέλληνες ορθοδόξους λογοτέχνες και στοχαστές, π. Ανανίας Κουστένης