13/2/2024,Πνευματικές διαγνώσεις των σχέσεων, π. Σπυρίδων Σκουτής