16/2/2024,Ο Νυμφίος της ψυχής μας ο Χριστός, π. Ανανίας Κουστένης