1/3/2024, Συνομιλία για την Φιλοκαλία, Επίσκοπος Κάλλιστος Ware