14/3/2024, Η στοιχειωμένη καμάρα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης