21/3/2024, Το δηλητήριο της ψυχής, π. Γεώργιος Δορμπαράκης