8/3/2024, Ψυχοσάββατο - Προσευχόμαστε στο Θεό για τους κεκοιμημένους μας