12/4/2024, Ο Γάμος στους Πρώτους Χριστιανούς, π. Γέωργιος Φλορόφσκυ

 Ο Γάμος στους Πρώτους Χριστιανούς

 

Είναι σαφές ότι η Εκκλησία ήδη στην εποχή του Αγίου Ιγνατίου (100 μ.Χ.) πίστευε ότι ο γάμος έπρεπε να εγκρίνετε και να ευλογείτε από την Εκκλησία: «πρέπει γι’ αυτούς που παντρεύονται να ενώνονται με την έγκριση του επισκόπου» (Άγ. Ιγνάτιος). Ήδη εδώ υπάρχει εμφανώς η μυστηριακή φύση του γάμου …Μια θεολογία της πίστεως και της αγάπης διυφαίνεται μέσα σε όλες τις επιστολές του Αγίου:

«Η πίστη σας ανάγει, η δε αγάπη σας αναφέρει προς τον Θεό… Η πίστη είναι η αρχή και η αγάπη το τέλος». Ο δυναμισμός κατά την πορεία της σωτηρίας διαρκώς τονίζεται. «Γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι μια στιγμιαία πράξη ομολογία, αλλά το να κινείται κανείς επίμονα από την πίστη».

Ο Άγιος Ιγνάτιος έχει μια ενδιαφέρουσα θεολογική επίγνωση της πνευματικής σπουδαιότητας της σιωπής: «Είναι καλύτερα να σιωπάς και να είσαι (πραγματικά του Χριστού) παρά να φλυαρείς (να «λαλείς») και να μην είσαι…. Αυτός που κατέχει πραγματικά («αληθώς») τι είπε ο Ιησούς, μπορεί να εκτιμήσει τη σιωπή του. Έτσι θα είναι τέλειος: οι λόγοι του θα σημαίνουν πράξη, και η σιωπή του θα αποκαλύπτει το χαρακτήρα του»

 

Πηγή: π. Γεώργιος Φλορόφσκυ, Κεφάλαιο «Οι πρώτοι Χριστιανοί Συγγραφείς», Βιβλίο: Οι Βυζαντινοί Πατέρες του Πέμπτου αιώνα Β’