17/5/2024, Η Χαρά των Χριστιανών, π. Μωυσής Αγιορείτης