20/5/2024, Μεγάλος Κωνσταντίνος & Αγία Ελένη, π. Ανανίας Κουστένης