3/5/2024, Η σιγή του Μεγάλου Σαββάτου, Δημήτρης Μαυρόπουλος