23/08/2011, Ο Σύγχρονος Κόσμος- Μητρ. Κάλλιστου Γουέαρ