3/01/2012, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Τα τέλη του


Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης – Τα τέλη του1

O γνωστός οικονόμος της Σκιάθου αείμνηστος π. Γεώργιος Ρήγας σε επιστολή του προς τον εκδότη Ηλ. Δικαίο έγραψε για τα χριστιανικά τέλη του κυρ-Αλεξάνδρου. Ζήτησε να προσέλθει ο ιερες της Σκιάθου παπα-Ανδρέας Μπούρας και οι αδελφές του ζήτησαν να πάει μαζί στο σπίτι κι ο γιατρός. Διηγείται λοιπόν ο π. Γεώργιος Ρήγας:
« Παπαδιαμάντης πρ πάντων το Χριστιανς κα χριστιανς εσεβής. Μόλις λοιπν εδε τν ατρν επεν ες ατόν: «Τί θέλεις σ δ;» «ρθα ν σ δ» το λέγει ατρός. «Ν συχάσης» το λέγει σθενής, «γ θ κάμω πρτα τ κκλησιαστικ κα στερα ν ρθς σύ»... Μόνος του, λίγας ρας πρν ποθάνη, στειλε ν κληθ ερες δι ν κοινωνήση. «Ξεύρεις! Μήπως ργότερα δν καταπίνω!» λεγεν. το παραμον το θανάτου του κα τότε το πονεμήθηκε τ παράσημο το Σταυρο το Σωτρος. Τν σπέραν τς 2ας ανουαρίου 1911, παραμονν το θανάτου του, «νάψτε να κηρί», επε «φέρτε μου κι...
... να κκλησιαστικν βιβλίον». Τ κηρίο νάφθη, πρόκειτο δ ν λθ κα τ βιβλίον, λλ πάλιν ποκαμν Παπαδιαμάντης επεν: «φστε τ βιβλίο. πόψε θ επ σα νθυμομαι π᾿ ξω». Κα ρχισε ψάλλων τρεμουλιαστ «τν χερα σου τν ψαμένην...» (πρόκειται για το δοξαστικό της Θ' ώρας των Μ. Ωρών της εορτής των Θεοφανείων σε ήχο πλ.α').
Ατ ταν κα τ τελευταο ψάλσιμο το Παπαδιαμάντη, ποος τν δίαν νύκτα, κατ τν 2αν μεταμεσονύκτιον, ταν ξημέρωνεν ανουαρίου, παρέδωκεν τν ψυχήν του ες χερας το Πλάστου. Σκιάθος λη κλαυσε κα κλαίει δι τν πώλειαν το Παπαδιαμάντη...».
Νομίζω ότι πρέπει εδώ να παραθέσουμε τη γνώμη του Ζήσιμου Λορεντζάτου.
θ πάρομε στ σοβαρ τν κόσμο πο μς παρουσίασε, λόκληρο μως τν κόσμο τς ρθόδοξης λληνικς χριστιανοσύνης ς τς κρότατες συνέπειές του, κα τότε θ προσπαθήσομε ν καταλάβομε τν Παπαδιαμάντη χι μόνο σ λογοτέχνη, λλ σν πνευματικό μας κεφάλαιο− ατ δν σχυριζόμαστε πς εναι;− λλις θ γυρίσομε πίσω στς ασθητικς πιφάνειες, στ «λογοτεχνία» στν ψυχολογία τν διηγημάτων κα θ θερίσομε ,τι σπείραμε: τν σκοπη (l’ art pour l’ art) νεροτριβ τς εαισθησίας μας. σοι θέλουν εναι λεύθεροι ν τ κάνουν ατό. Μόνο πο χάνουν τ δικαίωμα ν πάρουν τν Παπαδιαμάντη στ σοβαρά, ν τν πάρουν στ σοβαρά, τότε χάνουν τ δικαίωμα ν παραμερίσουν φρόντιστα σα λάτρευε κενος κα τ εχε κάνει ζωή του, ν τ θεωρον μόνο «ποίηση» κα «γραφικότητα», κα ν συνεχίζουν τιμώρητα τ τομικ πάρε δσε− σοι νθρωποι τόσες κα ντυπώσεις (impressionisme)− μ τς ασθητικς πιφάνειες. Διέξοδος δν πάρχει.

1.Πηγή: «λέξανδρος Παπαδιαμάντης – πενήντα χρόνια π τ θάνατό του». π τ συλλογ «Μελέτες», τόμος Α΄, κδ. Δόμος. ρχικ δημοσίευση: περιοδικ Ταχυδρόμος, 1961, http://tistheosmegas.blogspot.com

Το σπίτι όπου έζησε και εκοιμήθη ο συγγραφέας στη Σκιάθο. 
Στα παράθυρα διακρίνονται αµυδρά οι αδελφές του Ουρανία και Κυρατσούλα