24/03/2012, " Ο Θεός αγάπη εστί ", π. Βασιλείου Τσιμούρη