3/04/2012, " Το βάπτισμα και το ποτήριο ", του π. Αντωνίου Πινακούλα

 

" Το βάπτισμα και το ποτήριο "
Ομιλία του π. Αντωνίου Πινακούλα
Εκφωνήθηκε στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στις 1/04/2012