24/05/2012, Περιηγητές στη Λειτουργία, Τάκη Παπατσώνη


Περιηγητές στη Λειτουργία

Φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου ανάμεσα σε πιστούς
στην Εύβοια, μετά την  Θεία  Λειτουργία, (1893)


Της Αναλήψεως, στις πρωινές Λειτουργίες
ορμήσανε στην Εκκλησία σωρός Περιηγητές.
Όλοι του «Σαν Τζερβάσι»1. Αστοί του Βύρτεμπεργκ2.
Καλοκαιρινοί. Ζέστη είχε αρχίσει από το πρωί.
Μπήκαν σαν κύμα. Φέραν ταραχή.


Μονάχη, ατάραχη, η Εκκλησία
κράταγε τις Ώρες της. Τραβούσε τον Κανόνα.
Γενικά επόπτευε, ίδιος ο Θεός, και αγκάλιαζε
όλους μαζί τους πιστούς, όθε και αν ήταν.
Μέτρο Αποστολικό και Νόμος
ήταν όλα τα ένδον του Θυσιασστηρίου.
Την πλήρη Τάξη διόλου δεν έθιγε
η αταξία του συμπτώματος.
1. Άγιος Γερβάσιος, πρόκειται μάλλον για θρησκευτικό σύλλογο.
2. Βυρτεμβέργη, Ν.Δ. της Γερμανίας

Τ. Κ. Παπατσώνης (1895-1976): Ποιητής με βαθιά θρησκευτική πίστη, χρησιμοποίησε γλώσσα μικτή, που κινείται ανάμεσα στην καθαρή δημοτική και την καθαρεύουσα και την κατανυκτική γλώσσα των εκκλησιαστικών ύμνων. Όπως έχει τονιστεί και από την κριτική, ο Παπατσώνης είναι ο πιο ιδιότυπος από τους Έλληνες ποιητές και η ποίηση του χαρακτηρίζεται από ένα απροσδιόριστο θέλγητρο.Πηγή: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου, εκδοση Η' 1988.