Με χειραγωγούς τους Ιερούς «Υμνοπλόκους»
«Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θείοι Πατέρες», εκτός από το λειτουργι­κό κύκλο του νυχθημέρου, τον εβδομα­διαίο και τον ετήσιο, προς ορθή εν Αγίω Πνεύματι, βίωση της «λογικής λατρείας» από το άγιον έθνος του Λαού του Θεού, καθώρισαν και άλλους λειτουργικούς κύκλους.
Ο πληρέστερος απ' αυτούς είναι εκείνος του κατανυκτικού Τριωδίου, κατά τον οποίο μας ποδηγετούν βήμα - βήμα στην οδό της νήψεως και μετανοίας, μέχρι την Πασχάλιο νύκτα της λαμπροφόρου Ανα­στάσεως.
Ο επόμενος, από άποψη νοήματος και ποσότητας ημερών, είναι αυτός των 40 ημερών προ «της Μητροπόλεως των Εορ­τών» (Άγ. Ίω. Χρυσόστομος), δηλ. της κατά σάρκα Γεννήσεως του Θεοΰ Λόγου. Η εορτή της Χρίστου Γέννας, καθιερω­θείσα αργότερα από εκείνη του Πάσχα, έχει πολλά κοινά προεόρτια ύμνογραφικά στοιχεία μέ την τελευταία. (Περισσότερα...)

Τό ἔτος πού λήγει σέ λίγες ἡμέρες μᾶς θύμισε χρόνια ἔνδοξα καί λαμπρά. Μέσα στήν ἐθνική κατάθλιψη, πού δυστυχῶς ἐξαπλώνεται λόγῳ τῆς κρίσης, ἦλθαν οἱ ἑορτασμοί γιά τά 100 χρόνια τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων νά μάς τονώσουν καί νά μᾶς διδαξουν. Βεβαίως ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν πρέπει ποτέ νά ἀπελπίζεται οὔτε σέ προσωπικό οὔτε σέ ἐθνικό ἐπίπεδο.
Ὅμως εἴμαστε γεμᾶτοι ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί ζητοῦμε κάποιες ἀφορμές γιά νά ἀναθαρρήσουμε καί νά χαμογελάσουμε μέ έλπίδα. (Περισσότερα...)

Τ*: Αδελφή μου, θα ήθελα την γνώμη σας πάνω στις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, γιατί σε κάποιον που μιλά καλά και φέρεται καλά, έρχεται ο άλλος και του φέρεται άσχημα, ή του γκρινιάζει, ή του μιλάει άσχημα κι απότομα. Κι ενώ ο ένας είναι ήρεμος και γαληνευμένος, σπάνε τα όρια αντοχής του και τότε η κατάσταση γίνεται χειρότερη...
Γ.Γ:... και κατεβαίνουν κι οι δύο στο ίδιο επίπεδο. Γι’ αυτό άλλωστε και είναι ο κόσμος ολόκληρος έτσι Γιατί συγκρούονται δύο Εγωισμοί... Όταν όμως ο ένας από τους δύο είναι άνθρωπος του Θεού, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και θα σου πω γιατί. Ο Κύριος μας είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς Αυτόν(Περισσότερα)