24/12/2012, Δεύτε ίδωμεν πιστοί...
Ψάλλει ο χορός της αδελφότητας των Θωμάδων Αγίου Όρους