22/01/2013, Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Γέροντα Παϊσιο


Πηγή: Λογαριασμός χρήστηTony D  στο youtube