21/04/2013, " Η προδοσία του Ιούδα:Επιλογή ή Πεπρωμένο" του Σωτηρίου Δεσπότη (καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Η προδοσία του Ιούδα: Επιλογή ή Πεπρωμένο

Ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

κ. Σωτηρίου Δεσπότη την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 
στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως