14/08/2013, Πιστέψτε και μη φοβάστε,
του Σταμάτη Σπανουδάκη
Ἔρχονται δύσκολοι καιροί, ἀπ’ ὅλες τὶς μεριὲς θὰ μᾶς χτυπᾶνε. Καὶ θὰ ἀντέξουν μόνο αὐτοί, ποῦ
 μάθανε νωρὶς νὰ ἀγαπᾶνε. Θέτω, ἕνα δικό μου προσωπικὸ δίλημμα. Ἡ στάση μου στὴν σημερινὴ πραγματικότητα, ὡς Ἕλληνα καὶ Χριστιανοῦ ὀρθόδοξου, ποιὰ πρέπει νὰ ‘ναι;
Ἡ προσευχὴ ἡ τὸ μαχαίρι; Μέσα μου, δυὸ πρόσωπα παλεύουν. Τὸ ἕνα, μοῦ ζητάει νὰ πολεμήσω, ὅλους αὐτοὺς ποὺ χρόνια τώρα καταστρέφουν, ὅτι καὶ ὅσους ἀγαπάω. Τὸ ἄλλο μου ζητάει νὰ τοὺς ἀγαπήσω, ἀκόμα κι ἂν μὲ σταυρώνουν. (Περισσότερα...)
5/08/2013, Κύριε είναι καλό να μείνουμε εδώ,
του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν...Η εκκλησία γι’ αυτούς δεν είναι ένας τόπος όπου εκπληρώνουμε τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις αλλά ο τόπος όπου βρίσκουμε το πραγματικό μας σπίτι, όπου μας δίνεται η χαρά και το φως. Έτσι στη λειτουργία του έτους, αποκαλύπτονται και μας δίνονται όλες οι διαστάσεις του Χριστιανισμού – η ατομική, η  κοινωνική και η κοσμική. Η χριστιανική ζωή αποκαλύπτεται ως άνοδος σ’ εκείνο το όρος, ακολουθώντας τον Χριστό.Μερικές φορές κάνει πολλή ζέστη, μερικές φορές κάνει  πολλή κρύο. Μερικές φορές κουραζόμαστε από την προσπάθεια, την αφήνουμε και φαινόμαστε να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και όμως αν υπάρχει νόημα στη χριστιανική ζωή, αυτό βρίσκεται ακριβώς στο να ακολουθήσουμε τον Χριστό στο όρος Θαβώρ, έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να πούμε: «Κύριε, είναι καλό να μείνουμε εδώ» .(Περισσότερα...)4/08/2013, O Γέρων Πορφύριος για τη ζωή μέσα στην οικογένεια, 
της μοναχής Θεοξένης


"...Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στην διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεσθε οι γονείς σιωπηλά με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεσθε. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά." (Περισσότερα...)