11/09/2013, Τι είναι παιδεία; του Σαράντου Καργάκου
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη An Vatar στο youtube