10/9/2014, Τρείς ημέρες στην έρημο του Αγίου Όρους
Πηγή: Λογαριασμός χρήστη 030LAconfidential στο youtube