24/5/2016, Μπαμπά, με ρώτησες που με βάπτισες; π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος