21/9/2018, Ψυχή μου μη λυγίζεις, Σταμάτης Σπανουδάκης