26/3/2019, Ένας Τήνιος πλοίαρχος του '21 αιχμάλωτος των Οθωμανών,
του Δημητρίου Σοφιανού

Σχετική εικόνα
Όταν τέλειωσε η Επανάσταση ανάμε­σα στους Τηνιακούς αγωνιστές που κατέφυγαν στο ελεύθερο Ελληνικό Κρά­τος, με σκοπό να διεκδικήσουν την «υπεσχημένην άμοιβήν» για τις προσωπικές θυσίες (συμμετοχή σε φονικές μάχες, διάθεση περιουσιών), συγκαταλέγεται και ο Νικήτας Ζαχαρίου ο οποίος υπέ­βαλε αίτηση «πρός τήν Σεβαστήν Επιτροπήν επί τών άποζημιώσεων». Υπο­γράφοντας ο ίδιος το κείμενο αυτό, πε­ριγράφει με δραματικούς τόνους τις βα­σανιστικές στιγμές που έζησε, αμέσως μόλις ξεκίνησε ο Αγώνας, καθώς δημεύ­τηκε από τον Τούρκο δυνάστη το μονα­δικό περιουσιακό του στοιχείο, το πλοίο του, και κατέληξε «σιδηροδέσμιος» στις απάνθρωπες φυλακές του νησιού των Ιπποτών. (Συνέχεια...)


23/3/2019, Περί της ταπεινοφροσύνης,
του Αββά Δωροθέου

Είπε κάποιος από τους Γέροντες: «Πάνω απ’ όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη και να είμαστε έτοιμοι, σε κάθε λόγο που ακούμε, να λέμε «Συγχώρεσέ με». Γιατί με την ταπεινοφροσύνη καταστρέφονται όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου».
Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του λόγου του Γέροντα.
Για ποιο λόγο λέει: «Πάνω απ’ όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη» και δεν λέει: «Πάνω απ’ όλα έχουμε ανάγκη από την εγκράτεια»; Γιατί ο Απόστολος λέει: «Εκείνος που αγωνίζεται είναι εγκρατής σε όλα» (Α’ Κορ. 9:25).(Συνέχεια...)


21/3/2019, Το Πάσχα του Σωτήρος δεν απέχει μακριά!
Επιστολή του Εθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε'

Αποτέλεσμα εικόνας για γΡΗΓΌΡΙΟς ε'
...Η πράξη του Παπανδρέα είναι πατριωτική για όσους γνωρίζουν σε βάθος, την κατακρίνουν όμως όσοι δεν γνωρίζουν τον άνδρα. Να τον υπερασπίζεσαι κρυφά, φανερά υποκρινόμενος άγνοια,και άλλες φορές διατύπωνε την γνώμην σου στους θεοσεβείς αδελφούς και αλλοφύλους, καθησυχάζοντας ιδιαίτερα τον Βεζύρη με λόγια και υποσχέσεις, αλλά να μην παραδοθεί (ο Παπανδρέας) στο στόμα του λιονταριού.
   Να ασπασθείς με τις ευχές μου τους ανδρείους αδελφούς, προτρέποντας τους σε κρυψίνοια "δια τον φόβον των Ιουδαίων". Να ανδρειωθούν σαν τα λιοντάρια και η ευλογία του Κυρίου θα τους δυναμώνει, γιατί το Πάσχα του Σωτήρος δεν απέχει μακριά. (Συνέχεια...)
19/3/2019, Άσβεστο το βλογημένο καντηλάκι της αγάπης,
του Φώτη Κόντογλου

...Πολλή αγάπη υπάρχει στον βλογημένο λαό μας. Αυτό το είχα καταλάβει και πριν, αλλά τώρα, με τη συμφορά που έπαθα (εννοεί το αυτοκινητιστικό ατύχημα του), είδα ένα πράγμα που μ' έκανε να δακρύζω από χαρά κι από ευγνωμοσύνη. Ναι! Πολλή αγάπη κλείνει στο στήθος του ο λαός μας. Σας βεβαιώνω, πώς δεν λογαριάζω αν τη φανερώνει για το πρόσωπο μου ή για άλλον. Τί σημασία έχουνε τα πρόσωπα; Σημασία έχει το ότι υπάρχει γύρω μας αυτός ο ατίμητος θησαυρός, η αγάπη, η συμπόνεση, η φροντίδα για τον άλλον, αδιάφορα ποιόν βρίσκει κάθε φορά για να φανερωθεί(Συνέχεια...)


14/3/2019, Τί είναι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, 
του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου


Η Εκκλησία μας καθόρισε όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελείται μία άλλη Λειτουργία, η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.
Κατά τη Λειτουργία αυτή δεν τελείται Θυσία, δε γίνεται δηλαδή μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού.
 Τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος είναι έτοιμα, έχουν προαγιασθή (γι’ αυτό και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων) κατά την προηγηθείσα θεία Λειτουργία της Κυριακής, είναι πλέον Σώμα και Αίμα Χριστού, και απλώς προσφέρονται προς μετάληψη στους πιστούς.
Ο Ιερέας καθ’ εκάστη Κυριακή κόπτει από το πρόσφορο τον λεγόμενο «Αμνόν», δηλαδή το τετράγωνο εκείνο τεμάχιο της σφραγίδας που γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, και το τοποθετεί επάνω στο ιερό Δισκάριο(Συνέχεια...)