9/4/2019, Το καλάθι του Αποστόλου Παύλου, π. Αντώνιος Πινακούλας