6/4/2019, Λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα


Παιδιά μου!

Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των. (Συνέχεια...)


28/3/2019, Καλοί ή καινοί άνθρωποι;
του C.S. Lewis

Αυτός τα εννοούσε όλα όσα έλεγε. Αυτοί που αφή­νουν τη ζωή τους στα χέρια Του θα γίνουν τέλειοι, όπως κι Αυτός είναι τέλειος - τέλειοι στην αγάπη, τη σοφία, την ομορφιά και την αθανασία. Η αλλαγή δε θα ολοκληρωθεί σ' αυτή τη ζωή, μιας και ο θάνατος είναι συστατικό στοιχείο της όλης θεραπείας. Ο βαθμός που θα έχει προχωρήσει μέσα σε κάθε χριστιανό η αλλαγή, πριν τον βρει ο θάνατος, είναι άδηλος.
Νομίζω πως ήρθε πια η κατάλληλη στιγμή να εξετά­σουμε ένα ερώτημα που έχω επανειλημμένως διατυπώ­σει: Αν ο χριστιανισμός κατέχει την αλήθεια, τότε γιατί οι χριστιανοί δεν είναι πέρα για πέρα καλύτεροι από τους μη χριστιανούς; Αυτό που κρύβεται πίσω από το εν λόγω ερώτημα είναι εν μέρει απόλυτα εύλογο και εν μέρει εντελώς παράλογο. Το εύλογο σημείο είναι το εξής: Αν η μεταστροφή στο χριστιανισμό δε βελτιώνει καθόλου τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου -αν δηλαδή συνεχίζει να είναι το ίδιο φαντασμένος, κακεντρεχής, μοχθηρός ή φιλόδοξος όπως και πριν-, τότε νομίζω πως πρέπει να υποθέσουμε πως η «μεταστροφή» του ήταν εν πολλοίς φανταστική. (Συνέχεια...)


26/3/2019, Ένας Τήνιος πλοίαρχος του '21 αιχμάλωτος των Οθωμανών,
του Δημητρίου Σοφιανού

Σχετική εικόνα
Όταν τέλειωσε η Επανάσταση ανάμε­σα στους Τηνιακούς αγωνιστές που κατέφυγαν στο ελεύθερο Ελληνικό Κρά­τος, με σκοπό να διεκδικήσουν την «υπεσχημένην άμοιβήν» για τις προσωπικές θυσίες (συμμετοχή σε φονικές μάχες, διάθεση περιουσιών), συγκαταλέγεται και ο Νικήτας Ζαχαρίου ο οποίος υπέ­βαλε αίτηση «πρός τήν Σεβαστήν Επιτροπήν επί τών άποζημιώσεων». Υπο­γράφοντας ο ίδιος το κείμενο αυτό, πε­ριγράφει με δραματικούς τόνους τις βα­σανιστικές στιγμές που έζησε, αμέσως μόλις ξεκίνησε ο Αγώνας, καθώς δημεύ­τηκε από τον Τούρκο δυνάστη το μονα­δικό περιουσιακό του στοιχείο, το πλοίο του, και κατέληξε «σιδηροδέσμιος» στις απάνθρωπες φυλακές του νησιού των Ιπποτών. (Συνέχεια...)


23/3/2019, Περί της ταπεινοφροσύνης,
του Αββά Δωροθέου


Είπε κάποιος από τους Γέροντες: «Πάνω απ’ όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη και να είμαστε έτοιμοι, σε κάθε λόγο που ακούμε, να λέμε «Συγχώρεσέ με». Γιατί με την ταπεινοφροσύνη καταστρέφονται όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου».
Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του λόγου του Γέροντα.
Για ποιο λόγο λέει: «Πάνω απ’ όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη» και δεν λέει: «Πάνω απ’ όλα έχουμε ανάγκη από την εγκράτεια»; Γιατί ο Απόστολος λέει: «Εκείνος που αγωνίζεται είναι εγκρατής σε όλα» (Α’ Κορ. 9:25).(Συνέχεια...)


21/3/2019, Το Πάσχα του Σωτήρος δεν απέχει μακριά!
Επιστολή του Εθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε'

Αποτέλεσμα εικόνας για γΡΗΓΌΡΙΟς ε'
...Η πράξη του Παπανδρέα είναι πατριωτική για όσους γνωρίζουν σε βάθος, την κατακρίνουν όμως όσοι δεν γνωρίζουν τον άνδρα. Να τον υπερασπίζεσαι κρυφά, φανερά υποκρινόμενος άγνοια,και άλλες φορές διατύπωνε την γνώμην σου στους θεοσεβείς αδελφούς και αλλοφύλους, καθησυχάζοντας ιδιαίτερα τον Βεζύρη με λόγια και υποσχέσεις, αλλά να μην παραδοθεί (ο Παπανδρέας) στο στόμα του λιονταριού.
   Να ασπασθείς με τις ευχές μου τους ανδρείους αδελφούς, προτρέποντας τους σε κρυψίνοια "δια τον φόβον των Ιουδαίων". Να ανδρειωθούν σαν τα λιοντάρια και η ευλογία του Κυρίου θα τους δυναμώνει, γιατί το Πάσχα του Σωτήρος δεν απέχει μακριά. (Συνέχεια...)