26/8/2019, Ο βίος του Αγίου Φανουρίου και το έθιμο της φανουρόπιτας

Αποτέλεσμα εικόνας για άγιος φανούριος
Αυτός ο λαμπρός Αθλητής και Μάρτυρας του Χριστού Αγ. Φανούριος,  πιθανότατα έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, σε κάποιο από τα νησιά ή τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν αργότερα παρήλθαν πολλά χρόνια απ΄ το μαρτύριό του ενώ  από την περιοχή αυτή πέρασαν πολλοί βάρβαροι κατακτητές, μέσα στην ταραχή των καιρών χάθηκε κάθε ίχνος από το βίο του Αγ. Φανουρίου. Ακόμα και η μνήμη του είχε λησμονηθεί από τους χριστιανούς.  Όμως ένα θαυμαστό γεγονός πολύ αργότερα επανέφερε το όνομά του στη μνήμη της Εκκλησίας.  Γι΄ αυτό και ο ΄Αγιός  μας επονομάζεται  Αγ.  Φανούριος ο Νεοφανής....Η φανουρόπιττα  προσφέρεται ως ευχαριστία προς το Θεό ο οποίος μας τρέφει υλικά και πνευματικά. Εμείς προσφέρουμε τη θερμή μας προσευχή.   (Συνέχεια...)24/8/2019, Οι δυο αγάπες,
Αγίου Κοσμά Αιτωλού


Ὁ πανάγαθος καὶ πολυέλεος Θεός, ἀδελφοί μου, ἔχει πολλὰ καὶ διάφορα ὀνόματα· λέγεται καὶ φῶς, καὶ ζωή, καὶ ἀνάστασις. Ὅμως τὸ κύριον ὄνομα τοῦ Θεοῦ μας εἶνε καὶ λέγεται ἀγάπη. Πρέπει ἡμεῖς, ἀνίσως καὶ θέλωμεν νὰ περάσωμεν καὶ ἐδῶ καλά, νὰ πηγαίνωμεν καὶ εἰς τὸν παράδεισον, καὶ νὰ λέγωμεν τὸν Θεόν μας ἀγάπην καὶ πατέρα, πρέπει νὰ ἔχωμεν δυὸ ἀγάπας· ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν μας, καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς μας. Φυσικόν μας εἶνε νὰ ἔχωμεν αὐτὰς τὰς δυὸ ἀγάπας· παρὰ φύσιν εἶνε νὰ μὴ τὰς ἔχωμεν. (Συνέχεια...)


21/8/2019, Τι επαφές θέλουμε;
π. Νίκων ΚουτσίδηςΚατερίνα Ἀϋφαντῆ. Μιά νέα, ὄμορφη κοπέλλα, μόλις 25 ἐτῶν. Μέ διδακτορικό δίπλωμα στά 21 της, ἀπό τό πανεπιστήμιο τοῦ Κέμπριτζ (Cambridge). Πρόκειται γιά τήν νεώτερη ἐρευνήτρια στόν κόσμο. Πρόσφατα ἔγινε πολύ γνωστή, γιατί ἡ πρότασή της γιά ἔρευνα στήν μηχανική τῶν νανοϋλικῶν κέρδισε τό πρῶτο βραβεῖο ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κέντρο Ἐρευνῶν. Ἡ νεαρή Κατερίνα θά εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας πού θά διεξαχθῆ στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Συνέχεια...)16/8/2019, Αυγή μυστικής ημέρας, 
π. Αλεξάνδρου Σμέμαν...«τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα πρός τήν ζωήν μετέστησεν ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον…». Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον θάνατος. Ὁ θάνατος ἀκτινοβολεῖ αἰωνιότητακαι ἀθανασία. Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον ρήξη ἀλλά ἕνωση. Δέν εἶναι λύπη, ἀλλά χαρά. Δέν εἶναι ἥττα, ἀλλά νίκη.
Αὐτά εἶναι ὅσα ἑορτάζουμε τήν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Παρθένου, καθώς τά προεικονίζουμε, τά προγευόμαστε καί τά ἀπολαμβάνουμε ἀπό τώρα, στήν αὐγή τῆς μυστικῆς καί αἰώνιας Ἡμέρας(Συνέχεια...)13/8/2019, Ο πόνος της Παναγίας,
του Αγίου Σιλουανού

Αποτέλεσμα εικόνας για παναγία πόνος


Ἡ Θεοτόκος δὲν παρέδωσε στὴ Γραφὴ οὔτε τὶς σκέψεις Της οὔτε τὴν ἀγάπη Της γιὰ τὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της οὔτε τὶς θλίψεις τῆς ψυχῆς Της κατὰ τὴν ὥρα τῆς σταυρώσεως, γιατί οὔτε καὶ τότε θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ συλλάβουμε. Ἡ ἀγάπη Της γιὰ τὸν Θεὸ ἦταν ἰσχυρότερη καὶ φλογερότερη ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν Χερουβεὶμ καὶ τῶν Σεραφείμ, καὶ ὅλες οἱ δυνάμεις τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ἐκπλήσσονται μὲ Αὐτήν. (Συνέχεια...)