19/5/2020, Το απολωλός πρόβατο - Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη