29/12/2020, Ο Θεός υπάρχει επειδή τον έχω γνωρίσει, Αντώνιος Μητροπολίτης Σουρόζ