6/2/2021, Ο άγιος Ισαπόστολος Φώτιος ο Μέγας, π. Ανανίας Κουστένης