24/4/2021, Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον Πάθος