7/8/2021, Πυρκαγιές - Το θαύμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου