2/12/2021, Άγιος Πορφύριος & π. Ανανίας στα περιβόλια του Παραδείσου